A Veloxnet Kft. Magyarországon az elsők között ismerte fel az elektronikus oktatás, más kifejezéssel az eLearning napjainkban egyre fokozódó jelentőségét.  Az elektronikus oktatás területén számos nagy horderejű projektben vállaltunk fontos szerepet, és az eLearning területén kifejlesztett megoldásaink számos nagyvállalatnál és intézménynél megtalálhatók.

Az eLearning Magyarországon az 1999-2000-es években jelent meg a vállalatok és intézmények oktatási és humán erőforrási területét támogató informatikai megoldások között. Amikor az államigazgatási intézményekben az „informatikai írástudás” alapkövetelménnyé vált, a tömegesen jelentkező oktatási igény kielégítésére az eLearning hatékony módszernek bizonyult. Ebben az időszakban az ECDL (European Computer Driving License) eLearning oktatóanyagok képzésekbe való beépítése volt a legjellemzőbb eLearning projekt. A multinacionális vállalatok viszont már ekkor is a saját, belső oktatási igényüket igyekeztek lefedni elektronikus oktatóanyagokkal.

Számos informatikai vállalat (köztük nagyvállalatok is) felvette portfóliójába az eLearninget , ami azonban a kínálat felhígulását is eredményezte, és a didaktikailag hiányos megoldások több esetben elkedvetlenítették a megrendelőket.

Mára elmondható, hogy ez a szakterület nagyrészt „megtisztult”. Ma már csak azok a cégek tudnak talpon maradni, akik

  • az ügyfél eLearninggel szemben támasztott elvárásainak maximálisan meg tudnak felelni,
  • kialakították a saját eLearning projektvezetési módszertanukat,
  • kidolgozták az évek során alkalmazott technológiai megoldásaikat, és azokat
  • illesztették e terület nemzetközi szabványaihoz.

Az első években az eLearning projektek alaptechnológiáinak és módszertanainak, valamint a speciális eLearning projektvezetési módszertanának a kidolgozása és gyakorlatba ültetése alakította ki a cég kompetencia-bázisát.

A cég eLearning alaptechnológiák területén megszerzett szakmai hozzáértését jól példázza az a tény, hogy az UniCredit Banknál 2001-ben megvalósított teljes körű eLearning megoldás a mai napig a bank informatikai rendszerének egyik biztos pillérét alkotja.