2013-ban elindult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem vezetői információs rendszerének kidolgozása, amely rövidesen teljesen elkészül.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyik jogelődje, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem a TÁMOP-4.1.1-08/2KMR-2009-0001 "Informatikai eszközökkel támogatott intézményi hallgatói szolgáltatásfejlesztés, vezetői döntéstámogatás" projekt keretében 2010-ben elindította az AVIR (Adattárház Alapú Vezetői Információs Rendszer) kifejlesztését. A rendszerrel az egyetemnek kettős volt a célja. Az AVIR egyrészt a ZMNE vezetői információs rendszeréül, másrészt a törvényileg előírt adatszolgáltatásokat támogató rendszerként szolgált.

A projekt AVIR részének, valamint a diplomás pályakövetési, és alumni portál rendszerének kidolgozására kiírt közbeszerzési pályázatot a Veloxnet nyerte el. A projektet a kritikus követelmények ellenére (szűk határidők, erősen korlátos költségkeret) a Veloxnet 2011-ben sikeresen teljesítette.

2012-ben megalakult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Az új egyetem a VIR rendszer továbbvitelét részben a fenntartási kötelezettsége, de nagyobb részt az új vezetés igényei miatt kívánta megújítani, és a rendszerbe bevont adatterületek körét bővíteni. A VIR rendszer kivitelezésére kiírt új pályázatot ismét a Veloxnet megoldása nyerte el. Ennek fő oka, hogy a Veloxnet megoldása nyílt forráskódú, és ingyenes licenc konstrukciójú elemei révén a leginkább költséghatékony, de ugyanakkor minden igényt kielégítő megoldásnak bizonyult, már a jogelőd ZMNE esetében is. 

A VIR rendszer kidolgozása két fő fázisban zajlott. Az első fázis feladata volt az alaptechnológia kialakítása és két adatkör elkészítése. A második fázisban további három adatkör feldolgozására került sor. A teljes projekt lebonyolítása közel egy évet vett igénybe.

A VIR rendszer alaptechnológiájának felállítása egy hónap alatt történt. Ezt követte a képzési és hallgatói, majd a diplomás pályakövetési adatkörök kidolgozása. Mivel ezek hátterét a Neptun rendszer biztosította, a munka viszonylag gyorsan, és a tervek szerint haladt.

A második projektfázisban a gazdálkodási adatkört, a humán erőforrás adatkört és a tudományos tevékenység adatkörét kellett elkészíteni. A gazdálkodási adatkör jelentette a legnagyobb kihívást, mivel ennél több olyan könyveléssel, és a gazdálkodási intézményekre jellemzős specialitással illetve gazdasági vezetőktől megjelenő igénnyel kellett szembenézni, amelyek megvalósítása már komplexebb adat-transzformációkat igényeltek.

Jelenleg még tart a humán erőforrás, és tudományos tevékenység adatköreinek a befejezése, valamint a korábban elkészült adatkörök validálása. A projekt keretében több mint száz adattábla került az adattárházba, és 30 darab fix riportot, valamint ettől is több rugalmas elemző nézetet kellett elkészíteni.

Az NKE VIR megoldása hosszútávon fogja az egyetem vezetését a fontosabb döntések meghozatalában támogatni.